Znajdujesz się tutaj:

Organizacja zajęć team building

Opublikowano:
2 kwietnia, 2019

TEAM BUILDING

Organizacja zajęć team building, czy to ma sens?

Team building jest to termin pochodzący z języka angielskiego, który w tłumaczeniu na język polski oznacza budowanie zespołu. Słownik Cambridge przedstawia team building jako proces zachęcania członków grupy do lepszej współpracy, między innymi poprzez udział w różnego rodzaju grach, zabawach i aktywnościach. Może być on też definiowany jako aktywności, ćwiczenia czy też umiejętności, które pomagają grupie bardziej efektywnie pracować razem jako zespół.

W momencie gdy jednostki z podobnymi zainteresowaniami, podejściem i upodobaniami jednoczą się aby działać dla wspólnego celu, tworzy się zespół, czyli natępuje tzw. team building. Każda osoba pracuje najlepiej jak potrafi, a także ma taki sam wkład w wypracowanie zamierzeń zespołu oraz osiągnięcie celu organizacji. Członkowie drużyny bardzo starają się sprostać oczekiwaniom innych i z powodzeniem zrealizować przypisane im zadania. Zespół czy team nie będzie działać dobrze dopóki każdy jeden jego przedstawiciel nie będzie poważnie podchodzi do swoich obowiązków. Dla wszystkich członków, zespół powinien być na pierwszym miejscu. Dobro osobiste i wszystko inne musi zejść na dalszy plan. Każda osoba powinna być zmotywowana by działać na najwyższym poziomie jaki jest w stanie uzyskać. Realizacja procesów team building powinna zachodzić płynnie z maksymalnym nastawieniem na zespół, relacje czy wspólny sukces.

Aby ludzie byli efektywni muszą pracować razem w kierunku wspólnego celu, w skoordynowany sposób. Dlatego można stwierdzić, że team building to systematyczny proces zaprojektowany po to żeby poprawić stosunki w miejscu pracy oraz funkcjonowanie zespołu. Odnosi się to między innymi do umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, czy konfliktów, jak również podejmowania decyzji. Wszystkie te czynniki umożliwiają grupie pokonanie wszelakich barier blokujących osiągnięcie celów. Zachodzą procesy integracji i budowy zespołu. Ludzie otwierają się na siebie.

Dla wielu ta zorientowana na wyniki misja jest prawdziwym celem budowania zespołu, tzw. team buildingu. Jednak można na ten proces spojrzeć z innej strony. Można go w pewnym stopniu przyrównać do coaching’u dla zespołu.

Team building kształtuje umiejętność współpracy wśród jednostek, które w innym przypadku mogłyby zostać wykluczone, czy też często wyalienowane. Dla wielu team buiding jest sposobem na przemieszanie talentów, zdolności i kreatywności w grupie. Ze współpracą, w jej prawdziwej formie, team building poprawia kooperację oraz zarządzanie czasem i środkami, co oddziałuje na korzyść organizacji, czy też samego zespołu. W konsekwencji efektywny team building wywołuje lepsze i szybsze rezultaty, a także zapewnia satysfakcjonujące i motywujące doświadczenie członków grupy.

Zadaniem team building’u, w pierwszej kolejności, jest ustalenie co dany zespół chce osiągnąć. Dlatego też, proces team building’u musi zawierać w sobie wszystkie czynniki, które tworzą sposób w jaki grupa dąży do zrealizowania danego zadania, jak również wszystko to co oddziałuje na nią w trakcie realizacji.

Kluczem do team building’u jest stworzenie wspólnej wizji, efektywnego współdziałania oraz odpowiednie zmotywowanie wszystkich członków zespołu.

Polecane Artykuły

Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Specjalizujemy się w organizacji eventów korporacyjnych. Od 2002 roku dostarczamy kreatywne rozwiązania związane z bezpośrednią realizacją projektów takich jak imprezy integracyjne, pikniki firmowe, konferencje czy wyjazdy motywacyjne.
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja: xseox.pl
crossmenu