Znajdujesz się tutaj:

Rodo w Everal

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Bazie Marketingowej Everal Piotr Dutkiewicz z siedzibą w Ząbkach przy ul. Franciszka Żwirki 5a lok 214 (dalej jako Administratorzy Danych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią /Pana zgoda.

Jeżeli zarejestruje się Pani/Pan w naszej bazie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

  • informowania o usługach turystycznych/imprezach świadczonych przez Everal Piotr Dutkiewicz
  • informowania o produktach i usługach naszych Partnerów dotyczących Świadczeń powiązanych z naszą ofertą (np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem samochodów, wynajem parkingów)

Administratorzy Danych mogą prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych do ich potrzeb.

Zakres danych osobowych, które będziemy przetwarzać w powyższych celach obejmuje:

  • imię,
  • adres e-mail,
  • dane dotyczące zakupionej usługi/imprezyturystycznej i powiązanych produktach i usługach,
  • dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Administratorami Danych, w tym informacje o wcześniej zakupionych usługach/imprezach turystycznych i powiązanych produktach i usługach.

Informacje te pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Pani/Pana potrzeb.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów Danych, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów Danych.

Dostęp do Danych Osobowych będą mieli również uprawnieni pracownicy Administratorów Danych odpowiedzialni za działania marketingowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Prawa Klientów, których dane są przetwarzane w Bazie Marketingowej Everal

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania i

Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Specjalizujemy się w organizacji eventów korporacyjnych. Od 2002 roku dostarczamy kreatywne rozwiązania związane z bezpośrednią realizacją projektów takich jak imprezy integracyjne, pikniki firmowe, konferencje czy wyjazdy motywacyjne.
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja: xseox.pl
crossmenu